sluit

Helpt u onze site verbeteren?

Graag horen we uw mening.

Geef uw mening
sluit

Groepswonen

PUBLICATIEDATUM: 15 februari 2019

Groepswonen


publicatiedatum: 15 februari 2019

Als ik aan mensen vertel dat ik mij bezig houd met ‘groepswonen’, dan zijn er maar weinigen, die van dit fenomeen gehoord hebben.

En het blijkt ook, dat er veel misverstanden over het begrip ‘groepswonen’ bestaan.

Veel mensen denken dat je minstens tachtig jaar moet zijn om te gaan groepswonen of dat je in een soort commune terecht komt, waar je geen enkele privacy hebt.
Graag wil ik deze misverstanden uit de wereld helpen en daarom gebruik ik bij voorkeur de volgende definitie voor ‘groepswonen’; ‘Zelfstandig wonen in een sociaal verband’.
Dat wil zeggen ; Je woont zelfstandig, want in principe heb je alle (woon-)functies in je eigen huis of in je eigen appartement.
Maar daarnaast deel je nog een aantal activiteiten en een of meerdere ruimtes samen.
Zoals een ontmoetingsruimte of een tuin.
En juist dat samen delen schept als het goed is een band, waardoor er een vanzelfsprekende saamhorigheid ontstaat, die niet aan een bepaalde leeftijd gebonden is.