sluit

Helpt u onze site verbeteren?

Graag horen we uw mening.

Geef uw mening
sluit

Verschillende woonvormen

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Bron: Kenniscentrum Wonen- Zorg Aedes- Actiz www.kcwz.nl

Verschillende woonvormen

Naast het groepswonen, gemeenschappelijkwonen en meer-generatiewonen wat wij als Centrum Groepswonen ondersteunen, faciliteren en ontwikkelen zijn er nog een heel aantal woonvormen (voor ouderen).

Voor de volledigheid volgt hieronder een lijst met de woonvormen op alfabetische volgorde. Bij deze woonvormen verschillen de mate van gezamenlijkheid en mate van zorg. Bij sommige is er geen gezamenlijkheid maar wel zorg, bij anderen is er juist wel gezamenlijkheid en geen zorg. Soms is het er allebei.


Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning voor senioren bij een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en ook gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen.


Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex.

Maak kennis met de ‘gestippelde woongroep’ van Harvest. Een aantal enthousiaste bewoners heeft in Harvest de groep ‘Betrokken Bewoners’ opgericht die verdeeld (‘gestippeld’) over het complex wonen. De Betrokken Bewoners organiseren allerlei activiteiten waar iedereen zich voor kan aanmelden. Belangrijkste activiteit is het onderhouden van de moestuin die naast het complex is gelegen.

Groepswonen

Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één gebouw samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De bewoners wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen (indien gewenst) bepaalde activiteiten samen. De meeste woongroepen op onze website hebben deze woonvorm. Deze woonvorm heeft soms een leeftijdsgrens van bijvoorbeeld 50+, maar bestaat ook zonder een leeftijdgrens, dan is er sprake van meergeneratie woongroep.


Harmonicawonen

Bij harmonicawonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd in een complex. De overeenkomst tussen gestippeld wonen en harmonicawonen is dat beide soorten gemeenschappelijkwonen te maken hebben met nog andere bewoners, die niet tot hun woongroep behoren. Dit is anders dan woongroepen met een ‘eigen’ complex.


Kangoeroewoningen

Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager kunnen op deze manier bij elkaar wonen.


Kleinschalig wonen

We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.


Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.


Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid die bij een bestaande woning (bijvoorbeeld in de achtertuin) kan worden geplaatst. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.


Meer-generatie-wonen

Mensen van verschillende leeftijden wonen in aparte zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.


Serviceflat

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.


Woonzorgcomplex

Een woonzorgcomplex bestaat uit een gebouw met zelfstandige woningen, waar in het ontwerp extra aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement naast een gemeenschappelijke ruimte voor alle bewoners.


Thuishuis

Een Thuishuis is een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers. Elke bewoner heeft privé-woonruimte en deelt de keuken met de andere bewoners. Vrijwilligers zijn betrokken en ondersteunen de bewoners bij het samenleven en organiseren ook activiteiten en ondersteuning voor eenzame ouderen in de buurt, het Thuisbezoek.