sluit

Helpt u onze site verbeteren?

Graag horen we uw mening.

Geef uw mening
sluit

Vraag en antwoord

veelgestelde vragen

Vraag en antwoord


Op deze pagina staan de meest gestelde vragen met een antwoord erbij. Staat uw vraag er niet bij of is het toch nog niet duidelijk voor u? Neem gerust contact met ons op dan proberen wij u verder te helpen.


Groepswonen

Kom naar één van onze informatieve bijeenkomsten belangstellenden over groepswonen die iedere eerste woensdag van de maand worden gehouden (behalve in augustus) opgeven kan hier. Schrijf u in bij Centrum Groepswonen, dit kan hier. Geef aan in welk wijk, welk project of welke woongroep u interesse heeft. Heeft u interesse in woongroep die aangesloten is bij het GDO (Groepswonen door ouderen)? Kom dan eerst naar onze informatieve bijeenkomst voor belangstellenden, hierna zult u door het GDO worden uitgenodigd voor een aanvullende bijeenkomst.


In Den Haag zijn er relatief veel woongroepen, voor alle leeftijden, voor alleen ouderen. In de sociale sector, vrije sector en koop. Lees meer over de woongroepen via deze link

Onder het kopje ‘Welke woongroepen zijn er in den haag’ vind je een aantal zogenaamde ‘meer-generatie’- woongroepen, zoals, Fultonia, Harvest, De Groene Mient, De Grote Pyr, Pander, De Waterspin, CW Houtwijk.

Verder zijn we continu achter de schermen bezig om woongroepen te initiëren waar ook jongeren welkom zijn. Er is namelijk toenemende interesse van jongeren in het groepswonen. Het nieuwe project Plesmanduin is hier een voorbeeld van.

Ook bestaat er de mogelijkheid om zelf een oproepje te plaatsen onder onze Vraag en Aanbod rubriek. Deze wordt goed gelezen en belangstellenden worden op deze wijze met elkaar in contact gebracht. Vraag en aanbod

Graag wijzen we u op de website van de Landelijke Vereniging Groepswonen door Ouderen LVGO, de site van Anders Wonen Anders Leven en de site van Woongroep.net

Loosduinen:

Segbroek:

Escamp:

Centrum:

Schilderswijk:

Laak:

Mariahoeve:

Ypenburg:

Scheveningen:

Inschrijven en wachtlijsten

Het overgrote deel van de (woongroep) woningen zijn sociale huurwoningen. Om voor zo’n woning in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden.

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Wanneer er een appartement in een woongroep leeg komt, gaat de woongroep eerst zelf kijken op haar wachtlijst met apirant-leden. De woongroep moet een klik voelen met de specifieke kandidaat. U moet uitgaan van een gemiddelde wachttijd van 3 tot 5 jaar als aspirant-lid van een woongroep. Hebben zij geen geschikte kandidaat, dan wordt het Centrum Groepswonen ingeschakeld.

Wanneer u interesse heeft in een bepaalde woongroep dan kunt u dit aangeven bij het Centrum Groepswonen.

•Kies een woongroep
•Maak contact met de woongroep (bv. via CGW en GDO)
•In een gesprek wordt gekeken of er een wederzijdse klik is
•Is er een klik wordt je op de reservelijst van de woongroep gezet als aspirant-lid
•Houdt contact met de woongroep, om elkaar te leren kennen
•Is er geen klik, kies een andere woongroep

U kunt een email sturen aan info@centrumgroepswonen.nl met de mededeling dat u geen interesse meer heeft in groepswonen.

Financieel

Het overgrote deel van de woongroepen huurt via een woningcorporatie. Er zijn woongroepen met kleine en grotere appartementen, waardoor ook de huur varieert. Hierdoor kunnen er in een woongroep zowel woningen zijn die binnen de lage sociale huur, de hoge sociale huur als binnen de vrije sector vallen.

Over het algemeen geldt de volgende verdeling

Woongroepen met een lage sociale huur: Anna Paulowna/ Baris Evi/ Bindraban Bhawan/ / Doornhoek / Fultonia/ De Grote Pyr/ Centraal Wonen Houtwijk/ Nolenshoek/ Pander/ Prinsenheem/ Romeinse Schans/ Sewa Sangh/ Shanti Bhawan/ Sierkan / Toermalijn/ Verhulstplein/ Ypenburg

Woongroepen met een hoge sociale huur: Akelei/ Diepenbrockhove/ Kloosterveenstraat/ Mozartheuvel/ Oude School/ Van Speijk/ Teunisbloemhof/ Waringin/ Wateringse Hof/ Waterspin

Vrije Sector huur: Anna Paulowna/ Doornhoek/ Harvest/ CW Houtwijk/ Leien Hoek/ Oude School/ Prinsenheem/ Van Speijk/

Koop: Groene Mient/ Waterspin


De huur moet betaald worden aan de eigenaar van het complex. In de meeste gevallen is dit één van de woningcorporaties.

De huren van de meeste woongroepen in Den Haag vallen binnen de sociale huur en worden verhuurd door een woningcorporatie. In 2016 is de wet passend toewijzen aangenomen door de regering en zijn woningcorporaties verplicht om te kijken of uw inkomen past bij de maandhuur. Ieder jaar wordt er een nieuwe tabel opgesteld met huren en daarbij passende inkomenseisen. Klik hier voor de tabel van dit jaar.

Naast de kale huur betaalt u ook servicekosten. Deze kunnen per woongroep verschillen. In sommige gevallen zit het water en de stookkosten in de servicekosten maar het kan ook zijn dat u water, elektra en gas apart betaalt bij de betreffende leveranciers. Verder kan er een bijdrage gevraagd worden voor de gezamenlijke activiteiten en bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte(s).

Andere vragen

Centrum Groepswonen (CGW) is het loket voor groepswonen in Den Haag en zet zich in om het groepswonen meer bekendheid te geven, te faciliteren en verder te ontwikkelen. Groepswonen is een woonconcept, oorspronkelijk voor 50 plussers dat in Den Haag rond 1984 is gestart. Deze groepen waren destijds allemaal aangesloten bij de Vereniging Groepswonen Door Ouderen, (GDO). Inmiddels komen er steeds meer zelfstandige groepen bij en CGW behartigt de belangen van álle woongroepen.


Helaas kunt u niet zomaar langskomen. Voor dit doel hebben wij een maandelijkse informatiebijeenkomst (iedere eerste woensdag van de maand behalve in augustus). Verder stellen wij het op prijs als u uw vragen naar ons toe mailt. Wij beantwoorden deze in de regel binnen een paar dagen. Eventueel kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Als u een bericht achterlaat, dan bellen wij u terug.

Bewoners van een woongroep zorgen voor elkaar maar verzorgen niet. Bij ziekte zal men mogelijk een boodschap doen of een kopje soep kunnen brengen maar het is niet de bedoeling om dagelijks voor elkaar te koken, te wassen of andere huishoudelijke taken te doen. Wanneer er zorg nodig is, wordt men geacht dit zelf te regelen met familie en/of zorgverleners.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een zelfstandige woning voor senioren, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben. De woning ligt in de nabijheid van een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen.

All together now

Dit is een combinatie van wonen, zorg en opleiding. Op een soort campus wonen mensen in een zorgappartement. Het gebouw staat in verbinding met een school waar jongeren voor de zorg worden opgeleid. Het restaurant staat open voor bewoners, studenten en docenten. Er zijn ook studentenwoningen en (buurt)voorzieningen zoals een bioscoop, een theater en een gemeenschappelijke tuin. De studenten lopen stage in de zorgappartementen, ouderen geven gastcolleges en begeleiding. Interactie en een stimulerende woon- en leeromgeving staan centraal.

Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een gebouw. Overeenkomst met harmonica wonen is dat beide soorten gemeenschappelijk wonen te maken hebben met de andere bewoners van het gebouw. Kenmerk van beide vormen is de flexibele groepsgrootte. Gestippelde woongemeenschappen starten vrijwel altijd in bestaande complexen. Het zijn groepen die langzaam groeien. Bij het stippelmodel is een geleidelijke instroom van nieuwe leden beter mogelijk omdat het niet uitmaakt waar in het gebouw een woning vrijkomt. Deze gespreide huisvesting geeft meer kansen op menging en integratie met andere bewoners van het gebouw. Gestippeld wonen lijkt op het verenigingsleven dat zeker ouderen kennen van vroeger.

Harmonica wonen

Bij harmonica wonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd in een complex. Bij harmonicaprojecten gaat het meestal om nieuwbouw. Vaak is de beschikbare locatie te groot voor de groep of kiest de corporatie ervoor om zelf een aantal woningen te kunnen toewijzen. Soms is er ook sprake van verschillende financieringscategorieën: lage huur, hoge huur en koop. Kenmerk van beide vormen is de flexibele groepsgrootte. Het harmonicamodel geeft meer kans op toevallige ontmoetingen tussen de groepsleden doordat ze ruimtelijk geclusterd wonen, net als in een aaneengesloten woonproject.

Kangoeroewoning

Apart en toch samen. Een kangoeroewoning (ook wel tandemwoning genoemd) is een woonvorm waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger.
De woning bestaat uit twee zelfstandige woningen (de buidel- en hoofdwoning) met elk eigen badkamer, woonkamer, keuken, slaapkamer enz.. De twee woningen zijn naast elkaar of boven elkaar geplaatst en door middel van een tussendeur of tussentrap is het mogelijk van de ene naar de andere woning te gaan. De buidelwoning is gelijkvloers, de hoofdwoning kan uit meerder lagen bestaan. Het uitgangspunt is dat u kunt zorgen voor bijvoorbeeld uw gehandicapte kind of samen wilt wonen met uw ouders maar toch met uw eigen gezin in de hoofdwoning een eigen leven kunt leiden.

Kleinschalig wonen

Een kleine groep ouderen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, wonen met elkaar in een groepswoning. Hierdoor is het voor hen mogelijk een zo normaal mogelijk leven te leiden en een bepaalde mate van zelfstandigheid willen behouden.

Woonzorgcomplex

Een gebouw met zelfstandige woningen voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, maar bij wie wel zorg op maat nodig is. Door de medewerkers van het zorgcomplex of door een nabijgelegen zorginstelling kan zorg en service worden aangeboden. Ook is er in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte.

Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning zodat bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom.

Luxe residentie

Luxe zorgappartementen in op bijzondere locaties of in bijzondere gebouwen (kasteel, klooster, etc.) vaak met diverse faciliteiten en de mogelijkheid van zorg (op afroep). Ook kleinschalig wonen in een landhuis wordt hieronder verstaan.

Mantelzorgwoning

Een andere woonconcept voor senioren is een mantelzorgwoning. Dit is een verplaatsbare, complete woning die tijdelijk naast een ander huis wordt geplaatst bijvoorbeeld de achtertuin. In de woning kan allerlei apparatuur worden aangesloten. De mantelzorgwoning heeft een zit- en woonkamer met een verstelbaar keukenblok, een ruime slaapkamer en een doucheruimte. Alles is aangepast en toegankelijk gemaakt. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.

Meergeneratiewonen

Oudere mensen, zeker als ze alleen zijn, lopen een groot risico te vereenzamen. Tegelijk raken ze steeds meer afhankelijk van de hulp van de samenleving om hen heen. Een van de de uitgangspunten van een meergenaertieproject is gemeenschapszin waarbij zorg en ondersteuning van ouderen, gehandicapte mensen en kinderen meer door mensen in de wijk zelf plaatvinden. In Duitsland is deze woonvorm zeer populair.

Kijk eens naar het Meergeneratie Woonproject in Nijmegen waar een toekomst wijzend model van wonen en leven wordt gerealiseerd. Er zullen woningen van diverse grootte zijn voor alleenstaanden, jong en oud, (één-ouder) gezinnen, paren en kleine woongroepen (tot 5 personen). Er zijn huizen die uitdrukkelijk levensloop bestendig gebouwd zijn. Dat wil zeggen, dat bij wijziging van de gezinssamenstelling veranderingen aan de woning mogelijk zijn waarbij de gebruikte materialen opnieuw kunnen worden ingezet.

Moderne hofjes

Moderne vorm van de aloude hofjes. Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn.

Particulier wooninitiatief

Particuliere wooninitiatieven zijn een bijzonder voorbeeld van vraag gestuurd wonen, waarbij zorg en begeleiding voor de bewoners bij derden wordt ingekocht. Het gaat om een vrij nieuwe ontwikkeling, waarvoor geen blauwdruk van één bepaald woonconcept voor handen is. Wooninitiatieven zijn maatwerk.

Patio Plus

Hierbij worden bestaande eengezinswoningen aangepast. In de tuinen wordt een slaap- en badkamer gerealiseerd. Tuinen worden met elkaar in verbinding gebracht zodat er een grote gezamenlijke binnentuin ontstaat. Er kan een gezamenlijke doorgang komen naar een centrale woning met een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Serviceflat

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.

Talitaconcept

In deze woonvorm wonen senioren en jonge alleenstaande moeders samen in een complex maar wel in hun eigen woning. Het gaat hier om jonge alleenstaande moeders en meisjes die om uiteenlopende redenen niet in hun gezin kunnen blijven wonen. De begeleiding is onder andere gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden, het opbouwen van een sociaal netwerk en waar mogelijk het herstel van gezinsrelaties. Bij de moeders is extra aandacht voor de relatie met hun kind. Het doel is uiteindelijk dat zij zich leren handhaven in een opleiding of werkkring en zelfstandig kunnen wonen en leven. Senioren begeleiden deze jonge vrouwen in hun dagelijkse situaties.

Themawijk/lifestylepark

Gehele wijk of zelfs stad volgens een bepaald thema. Er zijn gezamenlijke voorzieningen maar het zijn het individuele woningen.

Thuishuis

Een ‘Thuishuis’ is een gewoon huis waarin vijf tot maximaal zeven ouderen (vanaf 60-plus) samenwonen met ieder hun eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer/toilet. Samen delen ze een grote woonkamer, hobbyruimte, (bij)keuken, logeerfaciliteit en daar waar mogelijk een tuin. De woning staat in de vertrouwde eigen wijk en wordt ondersteund door vrijwilligers.

Het Thuishuis staat in de wijk waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk/moskee, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening

Woonzorgcomplex

Een gebouw met zelfstandige woningen voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, maar bij wie wel zorg op maat nodig is. Door de medewerkers van het zorgcomplex of door een nabijgelegen zorginstelling kan zorg en service worden aangeboden. Ook is er in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte.

Zorgpark

Het idee is om een bijzondere levensloopbestendige woonbuurt te ontwikkelen met een ziekenhuis, behandelcentra, revalidatiecentra, etc. gericht op senioren en mensen die kunnen profiteren van de nabijheid van het zorgpark. Door de vergrijzing is de verwachting dat er steeds meer interesse zal zijn voor deze woonmilieus. De herontwikkeling van bijvoorbeeld een terrein rondom een ziekenhuis biedt een unieke kans om in de directe nabijheid van zorg voor deze doelgroep huisvesting te woningen te bouwen.

Informatie verkregen van de website van Stijlvol Ouder.


Nee hoor, u bepaalt zelf of u wel of niet deelneemt aan activiteiten binnen de woongroep, maar er wordt wel een zekere mate van deelname aan de groepsactiviteiten verwacht.