sluit

Helpt u onze site verbeteren?

Graag horen we uw mening.

Geef uw mening
sluit
sluit

Locaties gezocht!

PUBLICATIEDATUM: 07 mei 2019

Locaties gezocht!


publicatiedatum: 07 mei 2019

Het is verheugend nieuws; sinds dit voorjaar heeft het kabinet miljoenen beschikbaar gesteld om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen te stimuleren. Sinds de invoer van het programma ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ wordt naarstig gezocht naar alternatieven voor verzorgingshuizen en naar woonvormen om gelukkig oud(er) te worden. De belangrijkste reden om te zoeken naar een andere manier van wonen is de behoefte van mensen, ongeacht hun leeftijd, aan vanzelfsprekende sociale contacten in hun directe omgeving, nabuurschap en ‘gezamenlijkheid’.

Co-living, co-housing; ik hoor allerlei ‘nieuwe’ termen voor ‘oude’ begrippen als gemeenschappelijkwonen en groepswonen.Hier in de gemeente Den Haag is gelukkig al lang oog voor alternatieve woonvormen en bestaat het groepswonen reeds decennia lang, wat met de komst van Centrum Groepswonen in 2018 een belangrijke nieuwe impuls heeft gekregen. Het is fijn hoeveel gemotiveerde burgers, die niet in een doorsnee gezinshuis of in een anoniem appartement willen wonen, ons weten te vinden.

Zoals de Naaste Buren, die al jaren enthousiaste pleitbezorgers zijn voor het wonen in een groep. De gemeente steunt Centrum Groepswonen en alle politieke partijen in de Haagse gemeenteraad hebben unaniem maar liefst drie moties, die het groepswonen in Den Haag een vlucht moeten geven, ondertekend. Essentieel bij het realiseren van alternatieve woonvormen is enthousiasme, is geloven in de meerwaarde van ‘gezamenlijkheid’ en is de bereidheid om allemaal samen te willen investeren in nieuwe ontwikkelingen. De wil is er, maar de daadkracht, in de vorm van concrete locaties, kan nog wel een zetje gebruiken.

Heeft u leegstaand vastgoed, wilt u met ons en voor de Naaste Buren bouwen? Meldt u zich!